บทเรียน เหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ? :จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ

Active Talk(18 ส.ค.65)

ประเด็นเรื่องเหมืองแร่ไม่เคยหายไป การต่อสู้มีอยู่ทุกพื้นที่ ต่อสู้มาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่เคยถูกมองเห็นเพราะเป็นพื้นที่เล็กๆ ชาวบ้านต้องต่อสู้เองในทุกกระบวนการ
.
“จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ” |เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่

.

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

ชม บทเรียน เหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ย้อนหลังที่

บทเรียน เหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้