เด็กไทยจะได้ฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ครบทุกคน?

: สำรวจเด็กอายุ 12-17 ปี ที่มีโอกาสได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดที่ไหน ใครดูแล

“ไฟเซอร์” วัคซีนขั้นพื้นฐานที่เด็กอายุ 12-17 ปี ทุกคนในไทยมีสิทธิได้รับ แต่ขณะนี้การฉีด “วัคซีนสำหรับเด็ก” ถูกตั้งเป้าเพื่อให้การเรียนรู้แบบ On site หรือการเรียนในโรงเรียน ได้กลับมาทำหน้าที่เหมือนเก่า

นี่จึงเป็นห้วงเวลาที่ต้องร่วมกันนับถอยหลัง การเข้าถึง “วัคซีนสำหรับเด็ก” ที่ ศบค. ประกาศว่า ตุลาคมนี้ นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12–17 ปี จะได้รับวัคซีนเข็มแรก ซึ่งได้จัดสรรไว้แล้ว 4.8 ล้านโดส

The Active ชวนสำรวจข้อมูล  “เด็กอายุ 12-17 ปี ที่มีโอกาสได้รับวัคซีนไฟเซอร์” ฉีดที่ไหน ใครดูแล ?

หากยึดหลักการแพทย์ “ไฟเซอร์” ยังเป็นวัคซีนตัวเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ว่าปลอดภัยกับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และประเทศไทยก็ตอบรับทันที ด้วยการวางให้เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่สามารถฉีดให้กับเด็กได้ นั่นหมายความว่า เด็กกลุ่มนี้ มีสิทธิเข้ารับวัคซีนตามการประเมินความพร้อมด้านสุขภาพ

แต่การ “เรียนทางไกล” ที่ทอดเวลาร่วมหนึ่งภาคเรียน ขณะที่การลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกสามเป็นไปอย่างช้า ๆ สวนทางเสียงสะท้อนเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ของเด็กวัยเรียน ที่ดังขึ้นเรื่อย ๆ พ้องกับจำนวนเด็กติดเชื้อที่ก้าวกระโดด จนถึงเวลานี้ มีเด็กติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้วมากกว่า 1.38 แสนคน

“วัคซีนสำหรับเด็ก” คือ ความหวังใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ ประเมินว่า จะทำให้การเรียนรู้ในโรงเรียนกลับมาได้ ปักหมุดหมายพฤศจิกายนนี้ บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนอาจทยอยกลับมาอีกครั้ง

‘ตรีนุช เทียนทอง’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน “นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-17 ปี 4.5 ล้านคน จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 อย่างครบถ้วน ภายใน 31 ตุลาคมนี้” โดยกระทรวงศึกษาฯ จะรับหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครองให้อนุญาตบุตรหลานเข้ารับตามแผนกระจายวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า เดือนสิงหาคม 2564 ประเทศไทยมีประชากรอายุระหว่าง 12-17 ปี จำนวน 4,820,803 คน สอดคล้องกับจำนวนวัคซีนสำหรับเด็กที่ ศบค. เขียนแผนไว้ 4.8 ล้านโดส แต่เป้าหมายของ ศบค. ที่รับลูกกระทรวงศึกษาฯ ต้องการให้วัคซีนล็อตนี้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่สำหรับการกลับมาเปิดโรงเรียนแบบปลอดภัย แผนจัดสรรที่ระบุไว้ จึงอาจมีเป้าหมายเพียงให้เด็ก ๆ ในระบบโรงเรียนเท่านั้น

เมื่อสำรวจเพิ่มเติมไปยังจำนวนนักเรียนที่ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 12-17 ปี จากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า นักเรียนปีการศึกษา 2564 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอยู่ 2,281,021 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,312,091 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. 673,076 คน รวมทั้งสิ้น 4,266,188 คน คาดว่ากระทรวงศึกษาฯ จะติดตามเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ไปวัคซีนที่วางแผนว่าสามารถฉีดในโรงเรียนได้เลย

แต่ก็มีคำถามจากผู้ปกครอง และเด็กที่มีอายุ 12-17 ปี บางคนที่อยู่นอกการศึกษาในโรงเรียนว่า “พวกเขามีสิทธิในวัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้หรือไม่ อย่างไร” ที่เมื่อหักลบจำนวนเด็กในระบบ ยังเหลือเด็กกลุ่มเป้าหมายจำนวน 554,615 คน ที่ส่วนหนึ่งอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. และอุดมศึกษา แต่กลุ่มใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กที่เรียนรู้รูปแบบบ้านเรียนหรือ Home school ที่ยังอยู่นอกแผนการเข้ารับวัคซีนขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาฯ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระบุว่า ศบค. จะเป็นผู้จัดสรรแผนการฉีดวัคซีน

คำถามคือ เด็กนอกระบบ 5 แสนกว่าคนนี้จะได้รับวัคซีนหรือไม่ เพราะ สพฐ. เองก็ยอมรับว่า ไม่มีข้อมูล ขึ้นกับการจัดสรรของ ศบค. ขณะที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าเด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเป็นผู้สำรวจและบริหารจัดการวัคซีนต่อไป

อ้างอิง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์