“ปัญหาที่เจอทุกวัน ต้องการสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมและใช้แพลตฟอร์มช่วยสานต่อให้แก้ปัญหาได้จริง”

“เมืองที่ดี ต้องมั่นใจว่า ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมของเมืองอย่างเท่าเทียม ติดตาม และตรวจสอบได้…ปัญหาที่เจอทุกวัน ต้องการสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมและใช้แพลตฟอร์มช่วยสานต่อให้แก้ปัญหาได้จริง”

‘ขวัญข้าว คงเดชา’ จากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเครือข่าย Hack Nakhon มองว่าเมืองที่ดีควรมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ส่วนนวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร ส่วนนี้จึงต้องมั่นใจว่าประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม ติดตามและตรวจสอบได้

ในกิจกรรม “Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ” หัวข้อ “เมืองทันสมัย” ขวัญข้าวยังได้นำแพลตฟอร์ม Hack Nakhon มาแบ่งปันการใช้งานบนเวทีสนทนาด้วย โดยสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อเห็นปัญหา ก็เพียงถ่ายภาพและแจ้งข้อมูลเข้าไปเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา โดยย้ำว่าการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มนี้ เพราะทีมพัฒนาต้องการสร้างสังคมที่ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของ และสามารถเก็บคะแนนแข่งขันกับเพื่อนได้ จึงมีความฝันอยากจะเห็นการนำแพลตฟอร์มนี้ไปต่อยอดในอนาคต

อีกเสียงสะท้อนจากเวที Bangkok Active: ฟังเสียงกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 “เมืองทันสมัย” โดยเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ และไทยพีบีเอส เพื่อออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งถึงมือผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active