เรื่องเงินเรื่องใหญ่ ต้องรู้มากแค่ไหนถึงไม่ติดกับดักหนี้ : วีรพล แก้วพันธ์อ่ำ

Active Talk( 1 ธ.ค. 2565)

การเงินคือเรื่องปัจเจก ความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน มีหนี้ที่ดี ลงทุนที่ดี เพียงพอให้เขามีชีวิตตลอดช่วงชีวิตนี้ได้ โดยไม่มีความเครียด เพราะปัญหาด้านการเงิน

วีรพล แก้วพันธ์อ่ำ |ครูผู้ออกแบบรายวิชารู้ทันการเงิน

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📌 ชม #ActiveTalk ย้อนหลัง https://theactive.net/video/economy-20221201/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์