เรื่องเงินเรื่องใหญ่ ต้องรู้มากแค่ไหนถึงไม่ติดกับดักหนี้ : อัจฉรา โยมสินธุ์

Active Talk( 1 ธ.ค. 2565)

ทำงานหนักเพื่อจ่ายหนี้ จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่? ถ้าเราใช้ชีวิตแบบเดิมเราคาดหวังผลไม่เหมือนเดิมไม่ได้ รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเอง รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักพอ รู้อะไรก็ไม่สู้ รู้แล้ว ททท (ทำทันที)  การเงินเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยาก วางแผนเพื่อสบายวันนี้และสบายวันหน้า

อัจฉรา โยมสินธุ์ |นักวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

📌 ชม #ActiveTalk ย้อนหลัง https://theactive.net/video/economy-20221201/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

วราพร อัมภารัตน์