เตือนเพื่อเตรียม พายุโนรู ถล่ม! : ฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ

Active Talk( 29 ก.ย. 2565)

สำหรับการบริหารจัดการน้ำ โดยปล่อยน้ำเข้าทุ่ง เป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือชาวนา ที่ได้มีการประชาคมและมีมติร่วมกัน ให้มีการนำน้ำเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งแก้มลิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการหมักตอซัง เป็นปุ๋ย กำจัดวัชพืช และทำประมงในพื้นที่ พร้อมมีมาตรการเสริมจากกระทรวงเกษตร ให้มีการสนับสนุนในเรื่องของพันธุ์ปลา เพราะน้ำจะอยู่ถึง 2 เดือน แต่จะต้องเร่งระบายน้ำออกให้ทันการเพาะปลูกในฤดูแล้ง

“ฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ” | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ รองโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ชม #ActiveTalk เตือนเพื่อเตรียม พายุโนรู ถล่ม! ย้อนหลังที่

https://theactive.net/video/disaster-20220929/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์