จากกรุงโซล สู่กรุงเทพฯ วิกฤตโลกแปรปรวน : ผศ.สิตางศุ์ พิลัยหล้า

Active Talk(11 ส.ค.2565)

ถ้าพื้นที่นี้ ไม่มีใครอยู่เลย ฝนตกจนเต็มแก้วก็ไม่มีใครเดือดร้อน แต่ถ้าในแก้วนี้(เขตนี้) มีคนอยู่เต็ม ฝนตกเพียงครึ่งก็เดือดร้อนไปทั่วแล้ว

การชี้วัดมีหลายปัจจัย ทางวิชาการ มี FVI ตัวชี้วัดความเปราะบางของการเกิดน้ำท่วม

ปัจจัยวิเคราะห์ความเปราะบาง เรื่องฝนเป็นภัยธรรมชาติที่บังคับไม่ได้ ความหนาแน่นการจราจร ความหนาแน่นผู้คน ประสิทธิภาพการกำจัดขยะ ประสิทธิภาพระบบระบาย เอามาเข้าฟังก์ชั่น FVI (Flood vulnerability index) ตรงไหนสูงทำตรงนั้นก่อน..

“ผศ.สิตางศุ์ พิลัยหล้า” |อ.ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชม Active Talk จากกรุงโซล สู่กรุงเทพฯ วิกฤตโลกแปรปรวน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์