จากกรุงโซล สู่กรุงเทพฯ วิกฤตโลกแปรปรวน : ยศพล บุญสม

Active Talk(11 ส.ค.2565)

เราตามไม่ทันกับตัวเร่งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ หากเราจะพึ่งพาเพียงทรัพยากรของกทม. อำนาจของกทม.ก็มีจำกัด การบูรณาการที่ดินร้างในเมือง มาเป็น mission ของการทำเมืองให้อยู่ร่วมกับภัยพิบัติได้

ไม่ใช่แค่กทม. แต่ต้องเป็นรัฐบาลที่ต้องออกนโยบายมาทำงานร่วมกัน แม้ตอนนี้จะมีจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น

“ยศพล บุญสม” |ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม We Park

ชม Active Talk จากกรุงโซล สู่กรุงเทพฯ วิกฤตโลกแปรปรวน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์