สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ? :รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช

Active Talk(4 ส.ค. 2565)

การสื่อสารสาธารณะ สื่อมีบทบาทสำคัญยิ่ง
กระบวนการสันติภาพ กระบวนการสันติสุขเป็นทิศทางที่สำคัญ ปัญหาภาคใต้ไม่ใช่แค่ปัญหาของคน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ แต่เป็นปัญหาที่คนในประเทศไทยควรจะต้องรับรู้ และมีส่วนให้ความคิดเห็น
ปัญหาภาคใต้ควรเป็นวาระแห่งชาติ


รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช| สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชม Active talk สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ?

สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ?(4 ส.ค.2565)

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์