สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ?(4 ส.ค.2565)

Active Talk(4 ส.ค.2565)

สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ความคืบหน้าเส้นทางการเจรจาสันติภาพระหว่างทางการไทยกับแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี หรือ บีอาร์เอ็น จะนำไปสู่การพูดคุยอย่างสันติสุข เพื่อเป็นความหวัง สันติภาพ สู่แนวทางแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งได้อย่างไร

ชวนหาทางออกที่เป็นความหวังกับ “รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช”| สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ| รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้