สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ? : ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ

Active Talk( 4 ส.ค 2565)

ทั้งรอมฎอนเพื่อสันติและเข้าพรรษาต่างใช้ศาสนาเป็นจุดอ้างอิง

ในแง่อัตลักษณ์กับความรุนแรง นักมานุษยวิทยาเป็นห่วงกันว่า หากอัตลักษณ์เข้มข้นมากขึ้น แม้จะทำให้เสียงเราดัง แต่หากเข่นกันก็เป็นอันตราย

.


ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ| รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ชม Active talk สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ?

สันติภาพต้องไม่ผูกขาด ?(4 ส.ค.2565)

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

วราพร อัมภารัตน์