ข้อแนะนำที่ประชาชนถามบ่อย เกี่ยวกับโควิด-19

โควิด-19

1. รายชื่อประเทศสุ่มเสี่ยง ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค ขณะนี้ยังอยู่ที่ 9 ประเทศ คือ สาธาณรัฐประชาชนจีน (นับรวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และขยายเพิ่มอีก 2 ประเทศ คือ อิตาลี และอิหร่าน

2. ควรเดินทางไปประเทศนั้นๆ หรือไม่ ให้พิจารณาจาก 3 คำนี้ คือ เลี่ยง เลื่อน งด

3. เลี่ยงไม่ได้ ให้ปฏิบัติตามนี้อย่างเคร่งครัด ล้างมือ กิร้อน ช้อนกลาง

4. ถ้ามีอาการไอจาม ให้รีบพบแพทย์ และแจ้งสถานทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ

5. หลังกลับมาถึงประเทศไทย ไม่ต้องกลัวที่จะบอก ตม. ขอรับการคัดกรอง แต่ถ้าเร่งรีบสนามบินมีระบบสแกนซ่อนตรงประตูทางเข้า หากมีอาการเจ็บป่วยต้องถูกส่งไปโรงพยาบาลที่ สธ. กำหนด ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ้าย การตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ใช้เฉพาะกับผู้สัมผัสหรือผู้สงสัยติดเชื้อเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อยืนยันการไม่ติดเชื้อในบุคคลทั่วไป เนื่องจากไม่สามารถรับรองได้ ว่าไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัว หรือจะไม่ติดเชื้อหลังจากการตรวจ

6. หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ให้อยู่บ้านเฝ้าระวังอาการ พึงระลึกว่า รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบสังคม ในระยะเชื้อฟักตัว 14 วัน

7. ถ้าภายใน 14 วัน มีอาการต้องสงสัยให้ไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้าน แจ้งอาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

8. ข้อมูลที่เชื่อถือได้ คือเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค สธ.

9. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ขยายโรงพยาบาลที่ตรวจโรค Covid-19 ได้ 7 แห่ง ทั้ง กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– โรงพยาบาลราชวิถี
– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– สถาบันบำราศนราดูร
– โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

นอกจากนี้ มุมมองจิตแพทย์ ต่อโรค Covid-19 จากรณีของผู้ป่วยสูงอายุที่กลับจากฮอกไกโด ทำให้เห็นพลังโซเชียลมีเดียที่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นหัวอกเดียวกัน กรณีนี้ ทำให้ย้อนไปถึงสถานการณ์โรคติดต่ออันตรายในอดีต คือ HIV ที่คนเริ่มรู้จักใหม่ๆ ทำให้สังคมเกิดความรู้สึกแบ่งแยกกีดกันกันในระยะแรก มันทำให้คนที่เป็นมีภาวะจิตใจย่ำแย่ ดั่งคำว่า “ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว” โดยจิตแพทย์ได้ให้คำแนะนำด้วยการให้มองว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ” เราควรติดตาม เฝ้าระวัง และให้กำลังใจกัน ไม่ใช่การบูลลี่

กระทรวงสาธารณสุข
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

#Covid19
#Covid19ไม่ไปเฟส3
#ควบคุมโรค
#TheActive

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active