‘วัดพระบาทน้ำพุ’ กู้วิกฤต ‘ลิง’ ล้นเมือง

“ทุกข์ของสัตว์โลก พระสงฆ์พึงมีหน้าที่ปฏิบัติ”

เป็นคำสอนของ “พระราชวิสุทธิประชานาถ” เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ใช้เป็นแนวทางในการรักษาดูแลชีวิต ทั้งมนุษย์ และสัตว์ ไร้ที่พึ่งพิง

กว่า 30 ปี ที่ “วัดพระบาทน้ำพุ” ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นที่รู้จักในฐานะของวัดที่ทำหน้าที่รองรับ และดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ จนได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เป็นที่พึ่งของผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างแท้จริง

ไม่เพียงแต่มนุษย์ที่เข้ามาพึ่งพิงวัด… แต่พระราชวิสุทธิประชานาถ ยังมีความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตอย่าง ‘ลิง’ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นเมืองลพบุรี

หากย้อนไปเมื่อ 10 ปีก่อน ลิงในพื้นที่วัดพระบาทน้ำพุ มีเพียง 3 ตัวเท่านั้น แต่ในช่วงหลังเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ประชากรลิงในวัดเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อย และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มาสำรวจพบว่า ลิงที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศของวัดมีมากถึง 300 ตัว

แม้ลิงในวัดจะไม่ได้แออัดเท่าลิงในตัวเมืองลพบุรี แต่ทางวัดก็เล็งเห็นว่าในอนาคตลิงในลพบุรีอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น วัดจึงวางแผนที่จะร่วมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่รองรับลิง

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา วัดพระบาทน้ำพุ ได้เปิดพื้นที่ ‘เมืองลิง’ โดยความร่วมมือกับ กรมอุทยานฯ, เทศบาลเมืองลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำ MOU ให้วัดพระบาทน้ำพุ ร่วมแก้ปัญหาลิงใน จ.ลพบุรี

เฉลิมพล พลมุข ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ และคณะกรรมการบริหารวัดพระบาทน้ำพุ บอกว่า ตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าอาวาส ตั้งเป้าว่าจะแบ่งการสร้างพื้นที่รองรับลิงเป็น 3 เฟส คือ

1. การสร้างความคุ้นเคย สร้างระบบนิเวศให้กับลิงอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมชาติมากที่สุด

2. รับลิงบางส่วนจากโซนศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด เข้ามา

3. หากเป็นไปได้จะขยายรองรับลิงจากพื้นที่ จ.ลพบุรี รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

โดยระบุไว้ใน MOU ว่า เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างวัดกับกรมอุทยานฯ ภายใต้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

วัดพระบาทน้ำพุ จึงกลายเป็นพื้นที่ความหวังใหม่ ท่ามกลางความพยายามแก้ปัญหาลิงที่ลพบุรี ภายใต้หลัก “ความรัก ความเมตตา”

The Active ชวนชมภาพ โมเดลพื้นที่รองรับลิง วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งกำลังริเริ่มสร้าง ‘เมืองลิง’ เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตลิงล้นเมือง


Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
PHOTOGRAPHER

เชาวริน เกิดสุข