เดินหน้าแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ตอบโจทย์เมือง

ที่ผ่านมา กทม. และหลายส่วน พยายามกันอย่างมาก เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสาธารณะ ในหลากหลายมิติ ทั้งบนพื้นที่ของรัฐ เอกชน

ลองไปดูกันว่า แนวทางพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะ ในช่วงที่ผ่านมา คืบหน้ากันแค่ไหน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active