ลิง (ลพบุรี) ไม่รู้เรื่องเลย หมอเตย ขอพูดแทน!

“ลิงพูดภาษาคนไม่ได้” แต่ถ้าจะมีใครสักคน ที่พูดแทนพวกมันได้ คงหนีไม่พ้น ‘หมอเตย – จุฑามาศ สุพะนาม’ สัตวแพทย์ ที่นิยามตัวเองว่าเข้าอก เข้าใจความเป็น ‘ลิงลพบุรี’ มากที่สุดคนหนึ่ง

.

ตลอด 20 กว่าปี ไม่เพียงอยู่กับลิงจนรู้จักพฤติกรรมของพวกมันเป็นอย่างดี หมอเตยยังคอยดูแล ช่วยเหลือลิงที่บาดเจ็บ ความผูกพันที่เกิดขึ้น เธอจึงคอยเป็นปากเป็นเสียงแทนลิง ที่ถูกมองเป็นตัวปัญหาของคนในเมืองลพบุรี

.

แล้วสมดุลระหว่างคน กับ ลิงที่ลพบุรีต้องเริ่มที่ใคร ? The Active ชวนคุยกับ หมอเตย เพื่อเข้าใจลิงให้มากขึ้นกว่าเดิม

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา