ผึ้งน้อยธานี สมดุลการพัฒนาเมืองและธรรมชาติ

‘ผึ้งน้อยธานี’ หรือ Stingless Bee City สัญลักษณ์ของการพัฒนาเมืองควบคู่กับสมดุลทางธรรมชาติ

.

1 ใน 5 ผลงานจากนิทรรศการ Greeting Benjakitti ณ สวนป่าเบญจกิติ ออกแบบโดย ‘วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์’ ศิลปินผู้มีความตั้งใจเป็นส่วนประสานให้คนเมืองได้ทำความรู้จักผึ้งชันโรง และยอมรับการมีอยู่ของสัตว์ตัวน้อยที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศในเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา