มองโลกมุมใหม่ ผ่านศิลปะ Kaleidoscope

เรื่องราวอาจดูแปลกไป หากเราลองเปลี่ยนมุมมอง

.

นี่คือภาพสะท้อนจากผลงานศิลปะ ‘จุดศูนย์กลางจักรวาล’ หรือ The Center of the Universe โดย ‘อรรถพร คบคงสันติ’ ศิลปินนักออกแบบ ที่ใช้หลักการทำงานของกล้องคาไลโกสโคปมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อชวนให้ผู้คนได้ลองมองมุมใหม่ ๆ ในมิติที่หลากหลาย อย่างมีอิสระ โดยหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ ที่ประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์อื่น ๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา