ยกเลิก “กัญชาเสรี” สิ้นคิด หรือ ทางออก ?

Active Talk( 22 ก.ย.2565)

ภาวะสุญญากาศหลัง สภาถอนร่างกฎหมายกัญชงกัญชา ออกจากวาระ 2 หลัง กระแสสังคมทักท้วง ไม่ได้มุ่งเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ขยายเป้าหมาย เพื่อสันทนาการ!!

แพทย์ทั่วประเทศ เรียกร้องรัฐบาลปิดกัญชาเสรี ในสภาวะสุญญากาศนี้ทันที! แต่เสรีกัญชา คือโอกาส หรือความเสี่ยง ?

ชวนมองต่างมุมยกเลิก “กัญชาเสรี” กับ “รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล” |หน.สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ “ประสิทธิ์ชัย หนูนวล” |เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้