วิกฤตโลกร้อนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Active Talk (16 ก.พ. 2566)

เมื่อโลกกำลังแปรปรวน “หนาวสุดขั้ว-ร้อนสุดขีด” EIU ประเมินไทย กำลังเผชิญความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรง

Climate change ไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว ทำอย่างไรจะแก้ไขวิกฤตโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

ชวนตระหนักวิกฤตโลกร้อนพร้อมสะท้อนสู่ข้อเสนอนโยบายกับ “รศ.จีมา ศรลัมพ์” ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์| “ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ” นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์| “กาจวิศว์ กล้าหาญ” ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ

ดำเนินรายการโดย นิตยา กีรติเสริมสิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์