ความพยายามลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ จ.น่าน I ตรงประเด็น 1 พ.ย. 66

นอกจากคำถามเรื่องการเพิ่มมาตรการรับมือแล้ว การเตรียมความพร้อมชุมชนให้มีความรู้ ป้องกันปัจจัยเสี่ยง และการปลูกฝังเยาวชน ยังเป็นอีกทางเลือกที่ต้องทำไปพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ และสุขภาพ

.

ทีมงานลงพื้นที่ไปจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดที่เคยครองแชมป์นักดื่ม

.

ลองไปดูกันว่า ความพยายามทำให้ จ.น่าน เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปราศจากปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น จะเป็นไปได้แค่ไหน แล้วมีแนวทางอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active