ตรวจการบ้าน SANDBOX ระบบสุขภาพ

หลังทีมงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประกาศเจตจำนง รื้อระบบสุขภาพ กทม. ภายใน 100 วัน ผลงานที่เห็นชัดเจนที่สุดคือการวาง Sandbox ระบบสุขภาพ หวังปฏิรูประบบสุขภาพ แต่ขณะเดียวกัน ก็พบโจทย์ปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active