ดุสิตโมเดล เปิดแอป V-refer ปิดช่องโหว่การส่งต่อคนไข้

คำสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน sandbox กรุงเทพ ฯ มีคณะทำงานสองแห่งที่เริ่มทดสอบระบบแล้ว คือ ราชพิพัฒน์ sandbox กับ ดุสิตโมเดล ซึ่งราชพิพัฒน์ sandbox นั้นจะครอบคลุมพื้นที่ 5 เขตฝั่งธนบุรี

ได้แก่ เขตทวีวัฒนา บางแค หนองแขม ภาษีเจริญ และเขตตลิ่งชัน ส่วนดุสิตโมเดลจะครอบคลุมพื้นที่ 4 เขตโซนกรุงเทพกลางฝั่งพระนคร ได้แก่ เขตดุสิต พระนคร บางซื่อ และเขตบางพลัด โดย sandbox ระบบสุขภาพทั้งสองแห่งจะมีบริบทที่ต่างกัน อย่างที่ราชพิพัฒน์ sandbox อยู่ฝั่งธน ชุมชนยังมีความเป็นชนบท ขณะที่ดุสิตโมเดลอยู่ใจกลางเมือง ก็จะมีความหนาแน่นในเชิงประชากรเขตเมือง ในส่วนของราชพิพัฒน์ sandbox รายการของเราได้นำเสนอไปแล้ว วันนี้จะชวนดูพื้นที่ดุสิตโมเดล ซึ่งมองเห็นจุดอ่อนในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ มายังโรงพยาบาลทุติยภูมิ และเห็นความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยี เข้าไปแก้ไขปัญหานี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active