Sandbox ระบบสุขภาพ โอกาสคนเมืองเข้าถึงการรักษา

“คนกรุงเทพฯ เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยการเข้าถึงการรักษานั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกิน”

.

นี่คือจุดอ่อนของระบบสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดจาก การแพทย์ปฐมภูมิที่หายไป​ แม้กรุงเทพมหานครจะมีโรงพยาบาลจำนวนมาก แต่หลายสังกัด และส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาล-คลินิกของเอกชนมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จึงจำเป็นต้องหาพื้นที่ทำ Sandbox เพื่อการทดลองทลายกรอบความคิดเดิม ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม

.

The​ Active​ ชวน​คุยกับ นายแพทย์ภูริทัต แสงทองพานิชกุล​ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์​ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เรียกตัวเองว่า System Manager ใน sandbox ระบบสุขภาพกทม.​ ที่กำลังทดลองอยู่ในเวลานี้ ​

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา