คำขอสุดท้าย ยกระดับชุมชนมิตรคาม สู่บ้านมั่นคงเจ้าพระยาร่วมใจ

การไล่รื้อชุมชนมิตรคาม ชุมชนริมฝั่งเจ้าพระยา หรือที่รู้จักกันในนามชุมชนนักดำน้ำหาของเก่า วันนี้กำลังจะเป็นเพียงตำนาน

.

เพราะการไล่รื้อที่อาศัย ย้ายพวกเขาไปอยู่ในโครงการบ้านมั่นคงเจ้าพระยาร่วมใจ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี แทน เป็นพยายามอย่างมากที่ชุมชนทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของตัวเอง

.

ถึงวันนี้บ้านทุกหลังแล้วเสร็จ 90% แต่ก็มีผู้ที่ย้ายเข้าใหม่สำเร็จเพียงครึ่งหนึ่ง ฟังเสียงชาวบ้านต่อความท้าทาย และคำขอสุดท้ายเพื่อการสนับสนุนที่อยู่อาศัยมั่นคง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา