กรมควบคุมโรคพบ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุหกล้มในบ้านทุกปี

สถานการณ์น้ำท่วมขังตอนนี้ หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย และก็มีอีกมากเช่นกันที่ยังได้รับผลกระทบอยู่โดยเฉพาะเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิต

ยังไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินด้วย แต่วันนี้(14 ก.ย. 65) เราจะเน้นไปที่ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ซึ่งทุกครั้งก็เป็นเป้าหมายของการช่วยเหลือและที่สำคัญระบบการจัดการของบ้านเราก็ยังไม่ดีพอ ทำให้ต้องเห็นภาพของการช่วยเหลือกันเองอยู่บ่อยๆ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active