สูงวัยในถิ่นเดิม

หากพูดว่าปี 66 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ แต่ถ้าบอกว่าในอนาคตบ้านพักคนชราจะไม่สามารถสร้างเพิ่มได้อีกแล้ว เพราะประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากเกินไป ก็อาจจะต้องตั้งคำถามต่อว่าแล้วจะทำอย่างไรดี เวลานี้นักวิจัยหลายคนกำลังพยายามใช้โมเดล “สูงวัยในถิ่นเดิม” เพื่อลดปัญหานี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active