เปิดแนวคิดทำ mapping หน่วยบริการสาธารณสุข

จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีน้อยกว่าประชาชน น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของการพัฒนาระบบสาธารณสุข

แม้เราจะบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการ sandbox ขึ้นมา แต่การจะขับเคลื่อนก็คงจะไม่ง่ายคงต้องถามว่า คณะกรรมการ Sandbox จะเริ่มต้นแก้โจทย์เรื่องระบบสาธารณสุขกรุงเทพมหานครต่ออย่างไร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active