บทเรียน เหมือง การต่อสู้ไม่สิ้นสุด ?

Active Talk(18 ส.ค.2565)

“เหมือง” ความคุ้มค่าวัดจากตรงไหน? มูลค่าเม็ดเงิน ที่แลกกับการปนเปื้อนของสารพิษ ความหวาดหวั่นที่วิถีชีวิตดั้งเดิมจะหายไป

จะมีหนทางไหน ที่เสียงของประชาชนจะสะท้อนถึงผู้มีอำนาจ บทเรียนจากการสร้างเหมืองกับปัญหาคาราคาซังจะจบอย่างไร?พูดคุยกับ “จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ” |ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ และ “สุภาภรณ์ มาลัยลอย” |ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้