บทเรียน 8 ปี ขบวนการภาคประชาชน

Active Talk(25 ส.ค.2565)

หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง สั่ง ‘ประยุทธ์’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ เมื่อสังคมตั้งคำถาม 8 ปี การเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้ง สู่ผู้นำที่มาจากการยึดอำนาจ มีปัญหาตามมา ทั้งเศรษฐกิจ คอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำ หรือความรุนแรง

มองบทเรียนสะท้อนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน

ช่วงแรก ฟังบทสัมภาษณ์พิเศษ ‘ผศ.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล’ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ บทเรียน 8ปี ประยุทธ์ กับขบวนการภาคประชาชน

ช่วงที่สอง วิเคราะห์การต่อสู้เพื่อสิทธิในการบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชนของประชาชน ในรัฐบาลปัจจุบัน กับนพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย ยอร์ช “ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์’

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้