การประชุมสภา กทม. สมัยสามัญ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 (7 ก.ค. 65)

The Active และ Thai PBS ร่วมกับสภากรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดสดออนไลน์การพิจารณางบฯ ปี 2566 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

  • ร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบฯ รายจ่ายประจำปีงบฯ 2566 พ.ศ. ….
  • เรื่องอื่น ๆ

ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง วันนี้ 7 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ชมผ่านช่องทางออนไลน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active