คนกรุงฯ ที่คุณไม่ควรมองข้าม

จะไม่มี #คนด้อยโอกาส อีกต่อไป ถ้ารัฐให้สวัสดิการทุกคน #อย่างทั่วถึง และ #เท่าเทียม

.

ถ้า #คนพิการและผู้สูงอายุ จะไปไหนทำอะไรก็ได้ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานออกแบบรองรับพวกเขา ถ้า #คนจนเมือง ได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือให้สามารถยกระดับชีวิตตัวเองได้เสมอเหมือนกับคนทั่วไปในเมือง หากรัฐเห็นความสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ก็จะไม่มีใคร #ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

.

The Explainer ตอน “คนกรุงฯ ที่คุณไม่ควรมองข้าม” เปลี่ยนมุมคิดที่ทำให้คนจนเมือง คนพิการ และผู้สูงอายุ กลายคนเปราะบางตลอดกาล เพราะพวกเขาก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรของเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม