เห็นต่างสิทธิการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ช่วยจบชีวิตได้

การเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์ เรื่องหนึ่ง ซึ่งกำลังฉายอยู่ในตอนนี้ คิดว่าหลายคนคงได้รับชมกันไปแล้ว กับ เรื่อง Plan 75 ของประเทศญี่ปุ่น

หยิบยกประเด็นสังคมผู้สูงอายุมานำเสนอ เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายที่ชื่อว่า Plan 75 ที่จะเปิดให้ประชาชนผู้มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ได้ลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือในการปลิดชีวิตตัวเอง หรือการการุณยฆาต ซึ่งสิ่งที่จะได้ คือ เงินชดเชยเป็นจำนวนเงิน 1 แสนเยน หรือราวๆ 25,000 บาท และสวัสดิการมากมายสำหรับใช้ในบั้นปลาย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active