เป้าหมายชีวิต ? | Generation เคว้ง EP.1

เคยถูกถามไหม  “เป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไร?”

คำถามนี้แทนที่ผู้ถูกถาม จะสามารถตอบได้อย่างทันที่ แต่กลับต้องมาชั่งใจ และทวนคิดว่า เป้าหมายที่เรามีสูงไปไหม ยิ่งใหญ่ไปหรือเปล่า และจะเป็นจริงได้แค่ไหน  

เมื่อสังคมที่เป็นอยู่ตอนนี้มันมีเงื่อนไขทั้งด้าน สังคม เศษฐกิจ การเมือง  ซึ่งไม่เอื้อให้เราวางเป้าหมายได้ดังใจ ลำพังเพียงแค่เป้าหมายการมีงานทำ มีบ้าน มีรถ มีครอบครัว ยังกลับกลายเป็นแรงกดดันในการใช้ชีวิต

ชวนฟังเสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่กับมุมมองการใช้ชีวิต ทั้ง ความฝัน อุปสรรค และ เป้าหมาย… ใน #Generationเคว้ง ตอน เป้าหมายชีวิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม