พบการรักษาแบบประคับประคองเพิ่มขึ้นช่วงโควิด-19

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 จำนวนผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เลือกดูแลรักษาตัวเองแบบประคับประคองมีจำนวนมากขึ้น และยังช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วย

แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของสังคม ต้องยอมรับว่า รูปแบบการรักษาลักษณะนี้ ยังต้องอาศัยทั้งความเข้าใจของสังคม และมาตรการรองรับที่ครอบคลุมเพียงพอในระดับนโยบายด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active