Covid-19 New High ไหนว่าไหว…ทำไมรอเตียง ?

กระทรวงสาธารณสุข แถลงย้ำเตือนภัยโควิด-19 ในระดับ 4 ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ย้ำ โอมิครอนไม่รุนแรง แต่แพร่เชื้อง่ายกว่า

New High อีกวัน ยอดตัวเลขผู้ป่วยใหม่รวมพุ่งกระฉูดถึง 45,797 คน สถานการณ์โทรไม่ติด เข้าถึงระบบไม่ได้ เตียงเต็ม กลับมาอีกครั้ง ต้องแก้ตรงจุดไหน…? อย่างเร่งด่วน

ช่วงแรก wrap-up สะท้อนเสียงคนหน้างานวอน HI CI ต้องรวดเร็ว ฝั่งรัฐยังไม่ยกระดับมาตรการคุมโควิด-19! และคลายข้อสงสัย การระบาดระลอกนี้ เด็กติดเชื้อสูง

ช่วงที่ 2 ฟัง 3 ฝ่าย หาทางออกเพื่อเคลื่อนการทำงานในสถานการณ์โควิด-19 ขั้น 4 กับ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ | นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | บุหงา ลิ้มสวาท อดีตพยาบาล ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายไทยแคร์

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้