หาทางออกแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ ชุมชนอพยพ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

คณะลงพื้นที่ พร้อมเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหาทางออก แน่นอนว่าเรื่องใหญ่คือ ขอให้เร่งจัดการเรื่องเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่รองรับการอพยพ ที่ชาวบ้านรอคอยกันมานานนับสิบปี

แต่ปมปัญหาสำคัญ ที่ทำให้ยังออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ คือ ต้องเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนฯ เสียก่อน เรื่องนี้จะมีทางออกอย่างไร ลองไปฟัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active