ปัญหาอพยพชาวบ้านแม่เมาะ จ.ลำปาง

เรื่องสิทธิชุมชน ซึ่งถูกรับรองไว้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และ 2550 แต่ก็ถูกฉีกทิ้งจากเหตุรัฐประหาร พร้อมข้อสังเกตว่า การรับรองสิทธิชุมชนเวลานี้ยังเป็นปัญหา

ผลพวงสำคัญอย่างหนึ่ง มาจากแนวคิดในแบบรัฐราชการ ที่เข้มแข็งขึ้นหลังเหตุรัฐประหาร การแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสิทธิชุมชนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะถ้ากลไกรัฐราชการ กลายเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active