หาทางออกแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ ชุมชนอพยพ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

คณะแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ ชุมชนอพยพ อ.แม่เมาะ ลงพื้นที่ พร้อมเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหาทางออก

แน่นอนว่าเรื่องใหญ่คือ ขอให้เร่งจัดการเรื่องเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่รองรับการอพยพ ที่ชาวบ้านรอคอยกันมานานนับสิบปี แต่ปมปัญหาสำคัญ ที่ทำให้ยังออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ คือ ต้องเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนฯ เสียก่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active