วิกฤตทะเลไทย #ทวงคืนน้ำพริกปลาทู

Active Talk(2 มิ.ย.2565)

หลายสิบปีที่ผ่านมาสัตว์น้ำวัยอ่อนถูกจับขึ้นมาจากทะเลมีลูกปลาทูติดมาด้วยกระทบผู้บริโภคและระบบนิเวศน์ โดยที่ภาครัฐไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน จึงเกิด #ทวงคืนน้ำพริกปลาทู เพื่อรณรงค์หยุดจับ หยุดซื้อ หยุดขาย สัตว์น้ำวัยอ่อน ฟื้นฟูทะเลไทย

สถานการณ์ปลาทูเข้าสู่วิกฤต จะทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจและให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ช่วงที่ 1 เกาะติดเครือข่ายประมงพื้นบ้านล่องเรือ #ทวงคืนน้ำพริกปลาทู รณรงค์หยุดจับสัตว์น้ำวัยอ่อน

ช่วงที่ 2 พูดคุยกับ วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี | นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย มองสถานการณ์ทะเลไทย บริโภคอย่างไรให้ยั่งยืน และ ผศ.จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ | สถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเคราะห์ความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจับสัตว์น้ำวัยอ่อน

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้