ActสิArt ต่อต้านการคุกคามศิลปิน จำกัดสิทธิงานศิลป์

ปัญหาการคุกคามศิลปิน จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกผ่านงานศิลปะ นำมาสู่การแสดงจุดยืนผ่าน “ศิลปะปลดแอก-FreeArts” TheActive คุยกับศิลปินแนวร่วมศิลปะปลดแอก กับการแสดงจุดยืนต่อต้านการคุกคามศิลปินผ่านเทศกาลศิลปะ “ActสิArt”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม