พื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำสงคราม แรมซ่าร์ไซต์แห่งที่ 15 ของไทย

ฟื้นแม่น้ำสงคราม ฟื้นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร
.
The Active สำรวจความอุดมสมบูรณ์ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสำคัญของแม่น้ำโขง และเป็นลำสาขาเพียงสายเดียวที่ยังไม่มีเขื่อนกั้น กับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์แห่งที่ 15 ของไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS