จากแปลง สู่ จาน วงจรความยั่งยืนเกษตรปลอดภัย

ไม่ใช่แค่พื้นที่ทดลอง แต่ร้องขุ้มฟาร์มแล็บ ยังเป็นจุดเริ่มต้นวงจรอาหารปลอดภัย ให้กับร้านอาหารหลายแห่งใน จ.เชียงใหม่

.

ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิด ทั้งจากในร้องขุ้มฟาร์มและที่รวบรวมจากแปลงของเกษตรกร ที่เป็นเครือข่ายเกษตรเชิงนิเวศ จะถูกจัดส่งให้กับร้านอาหาร และผู้บริโภคสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

.

ศ. พวงรัตน์ แก้วล้อม (ขจิตวิชยานุกูล) ผู้ก่อตั้งร้องขุ้มฟาร์มแล็บ พื้นที่วิจัยและสาธิตการทำเกษตรเชิงนิเวศ บอกว่า หากต้องการให้เกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรเชิงนิเวศ เติบโตมากขึ้น การสนับสนุนและความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญ และที่ จ.เชียงใหม่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค กำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดวงจรที่ยั่งยืนของอาหาร และการเกษตรที่ปลอดภัย

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณัฐพล พลารชุน