โมเดล สร้างระบบอาหารปลอดภัยให้เด็กและชุมชนอย่างทั่วถึง

จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบเรียน สะท้อนเด็กไทยต้องจำยอมกินไข่ต้มครึ่งใบคลุกน้ำปลา

.

ถึงคำถามการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงที่เด็กไทยเผชิญ เพราะข้อมูลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟ ปี 2562 พบเด็กไทย 0-5 ปี ประมาณกว่า 4 แสนคน คิดเป็น 13% มีภาวะขาดโภชนาการ เตี้ยแคระแกร็น แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางเป้าหมายลดปัญหานี้ให้ได้ไม่เกิน 5% แต่ยังไปไม่ถึง

.

การกระจายอำนาจ ให้ชุมชนท้องถิ่นโรงเรียนลุกขึ้นมาจัดการตนเอง สร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยและทั่วถึง ให้เด็กในพื้นที่ จึงน่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญต่อการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งมีโมเดลที่น่าสนใจเกิดขึ้นแล้ว

.

The Active ชวนไปที่ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ที่นั่นหลายภาคส่วนเขาจับมือกันสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยให้เด็ก ๆ เข้าถึงอย่างเพียงพอ และช่วยขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัยมากขึ้นด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา