คลองเตยโมเดล คุมโควิด 19 ระบาดกรุงเทพฯ

จะเอาอยู่ไหม? กับโควิด-19 ที่กำลังระบาดในกรุงเทพฯ หากไม่มั่นใจอยากชวนดู “คลองเตยโมเดล” กระบวนการคุมระบาดในชุมชนแออัด ที่เชื่อว่า ถ้าลองเอาไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ น่าจะช่วยให้ “รับมือ” ได้ดีขึ้น

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/VuPnOAsCdxE
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้