เมืองเปลี่ยนแปลง

ความเจริญ กำลังพาเมืองของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหม ?

.

หาคำตอบในนิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง” ศิลปะสะท้อนแง่มุมปัญหาในสังคม จากมุมมองของศิลปินที่ชวนทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ ๆ อย่างมีสุนทรียะ

.

เดินเล่าเรื่องสนุก ๆ กันที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bacc) กับ ‘รินรดา ณ เชียงใหม่’ ภัณฑารักษ์ร่วมฯ และ ‘พิชญาพร โพธิ์สง่า’ content creator ไปดูกันว่า เราจะทำอะไรให้เมืองดีขึ้นได้บ้าง !

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม