ร่างรัฐธรรมนูญ วัคซีนช็อตแรกแก้ปัญหาวงจรสืบทอดอำนาจ ?

ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขรายมาตรา ฉบับ “รื้อระบอบประยุทธ์” เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

.

ไอติม-พริษฐ์ วัชรสินธุ หนึ่งในกลุ่ม Resolution ชวนจับตาท้า ไพบูลย์ โหวตผ่าน ร่างฯ แนะ ส.ว. อย่ามองแค่ว่าใครเสนอร่างฯ, อย่าเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้ง แต่ให้ถกเถียงบนหลักการ และเหตุผล #ระบบสภาเดี่ยว #ปรับที่มาตุลาการ #องค์กรอิสระ #ปฏิรูประบอบสืบทอดอำนาจ

.

📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/yDfaHId9mBw

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย