เปิดโรงเรียน ความหมาย ครอบครัวพร้อมหน้า

“เตรียมเปิดเทอมใหม่” อยากไปโรงเรียนกันหรือยัง ? . บางครอบครัว กังวลปนมีหวังว่า โรงเรียนลูก ๆ จะมี “แผนรองรับความปลอดภัย” เมื่อการได้ไปโรงเรียน ไม่เพียงกลับไปฟื้นทักษะการเรียนรู้ที่ขาดหาย แต่ยังหมายถึง “สถาบันครอบครัว” ที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง . The Active ชวนฟังเสียงสะท้อนของ ‘ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย’ ซึ่งมีมุมมองต่อการเปิดเทอมระลอกใหม่ ในฐานะพ่อแม่คนทำงานที่เลี้ยงลูกเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม