ผลกระทบโควิด-19 ต่อแม่บ้านแพลตฟอร์ม : The Active (20 ก.ค. 64)

“ฉีดวัคซีนมาหรือยัง ?” คำถามทิ่มแทงใจ จากแรงงานที่ต้องใช้การฉีดวัคซีนเป็นใบเบิกทาง เพิ่มโอกาสหารายได้ในช่วง “ล็อกดาวน์” . “ล็อกดาวน์ เหมือนตายทั้งเป็น” ยังเป็นอีกเสียงสะท้อนจากกลุ่มแม่บ้านแพลตฟอร์ม ที่ต้องหาเช้ากินค่ำกับออเดอร์จ้างงานทำความสะอาดผ่านแอปพลิเคชัน . ไม่มีงาน ก็ไม่มีเงิน การเยียวยาแรงงานแพลตฟอร์มในสถานการณ์นี้เป็นอย่างไร ? . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้