ปลดล็อก ‘เสียงจัดตั้ง’ เลือก สว. 67

ระบบการสรรหา สว. ชุดใหม่ที่มาจากกลไกการคัดเลือกกันเองของคน 20 กลุ่มอาชีพ แม้จะมีความสลับซับซ้อน แต่ถูกมองว่ายังมีช่องว่างเปิดให้คนที่มีเครือข่าย อำนาจ เงิน และเวลา แทรกตัวเข้ามาแทนที่ ‘เสียงอิสระ’ ที่ต้องการจะเข้ามาสร้างความแปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทางการเมือง

.

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw มองความผิดปกติของระเบียบ กกต. พร้อมอธิบายเหตุผลที่ต้องออกมารณรงค์ให้ประชาชนที่มีความพร้อมสมัคร สว. เพื่อเป็น ‘พลังบริสุทธิ์’ สกัด ‘เสียงจัดตั้ง’

Author

AUTHOR

ธีรวัฒน์ หวังธิติธีรกุล

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา