เลือก สว. ใหม่ ประเทศไทยจะเหมือนเดิมป่ะ ?

“เลือกกันเอง” คือระบบที่มาของ “สมาชิกวุฒิสภา” หรือ สว. ชุดที่ 13 ที่ผู้สมัครต้องเลือกกันเองจาก 20 กลุ่มอาชีพ ถือว่าเป็นกติกาที่ทั้งใหม่ แปลก รายละเอียดเยอะ และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก

.

แม้วิธีการเลือก สว. จะเปลี่ยนจากเดิม แต่ประชาชนก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่า เลือกแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหม? ระบบการเลือกแบบนี้จะล้มระบบสภาผัวเมีย หรือ สภาตรายางได้ลงจริงหรือไม่?

.

The Active Explainer ชวนคุย 4 คำถามก่อนฤดูกาลเลือก สว. ที่เป็นแบบ “เลือกกันเอง” จะมาถึงในวันที่ 13 พ.ค. นี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม